Impressum

Petraš – digitalni školski list OŠ Petra Preradovića, Zadar

Trg Petra Preradovića 1, 23000 Zadar

E-mail:
petras.ospp@gmail.com

Ravnateljica:
Stanka Pera-Martinac

Novinari:
Lucija Vukorep, Judita Dražović, Vita Peričić, Katja Juras, Lola Stipić, Nuša Pedišić, Karla Marić

Urednice:
Katja Juras, Nuša Pedišić, Lola Stipić

Voditeljice:
Magdalena Marđetko i Vera Vurdelja

Novinari suradnici:
učenici 1. – 8. r.

Učiteljice suradnice:
Ana Rodin, Zdravka Gunjević, Patricija Pulig, Jadranka Amanović, Josipa Milardović, Maja Šokota,
Josipa Poljak Peričić, Nikolina Ivanac, Sanda Štura, Linda Kolega, Lucijana Zrilić Rončević

2020./2021.